Чарчэнне

Дадзены прадмет прадугледжвае азнаямленне з графічнымі выявамі, тэхнікай іх выканання і правіламі афармлення; вывучэнне спосабаў праецыравання, пабудовы відарысаў на чарцяжах; выкананне геаметрычных пабудоў, аналізу графічнага складу відарысаў; рашэнне праекцыйных задач з выкарыстаннем графічных пераўтварэнняў; выкананне сячэнняў і разрэзаў, разьбовых злучэнняў, зборачных і будаўнічых чарцяжоў.

ГРУПЫ ВЫЧУЮЧЫЯ ДАДЗЕНУЮ ДЫСЦЫПЛІНУ

 • Б101
 • ВМ107
 • ОД103
 • П106
 • СП105

Што вывучаем

Праграма прадмета прадугледжвае вывучэнне правілаў графічнага афармлення чарцяжоў, тэарэтычных асноў геаметрычнага чарчэння, начартальнай геаметрыі і праекцыйнага чарчэння, машынабудаўнічага чарчэння, а таксама набыццё вучнямі практычных навыкаў па тэхніцы выканання чарцяжоў. Вывучыўшы прадмет, навучэнцы павінны ўмець графічна правільна ў адпаведнасці з патрабаваннямі Адзінай сістэмы канструктарскай дакументацыі (ЕСКД) выконваць і свабодна чытаць чарцяжы.

Праграмай вызначаны мэты вывучэння кожнай тэмы, спрагназаваны вынікі іх дасягнення ў адпаведнасці з узроўнямі засваення навучальнага матэрыялу.

У выніку вывучэння прадмета навучэнцы павінны ведаць:

на ўзроўні прадстаўлення:

 • прыёмы ўтварэння разрэзаў і сячэнняў, умоўнасці і спрашчэння пры выкананні разрэзаў;
 • спосабы графічнага відарыса матэрыялаў у разрэзах і сячэннях;
 • класіфікацыю разьбы, адметныя асаблівасці;
 • агульныя звесткі аб злучэннях дэталей, іх відах;
 • агульныя звесткі аб эскізах;
 • асаблівасці чарцяжоў агульнага віду і зборачных чарцяжоў, спрашчэнні, якія выкарыстоўваюцца пры іх выкананні, прыёмы дэталіравання;
 • асаблівасці будаўнічых чарцяжоў; агульныя звесткі аб сістэмах аўтаматызаванага праектавання (САПР);

на ўзроўні разумення:

 • паняцці «мясцовы выгляд», «дадатковы выгляд», правілы абазначэння відаў на чарцяжы;
 • паняцце “разрэзы”, класіфікацыю разрэзаў;
 • паняцце «простыя разрэзы», віды простых разрэзаў, абгрунтаванасць іх прымянення і правілы абазначэння на чарцяжы;
 • мэтазгоднасць злучэння часткі віду і часткі разрэзу, правілы іх злучэння;
 • паняцце «сячэння», віды сячэнняў, абазначэнне на чарцяжы;
 • паняцце «разьба», асноўныя элементы разьбы, абазначэнне на чарцяжы метрычнай разьбы, віды асноўных тыпавых дэталей (болт, гайка, шруба, шпілька);
 • асаблівасці раздымных злучэнняў, прыёмы пабудовы балтавага злучэння;
 • паняцці “выраб”, “дэталь”, “зборачная адзінка”, іх адметныя асаблівасці;
 • паняцце «эскіз», правілы выканання эскіза;
 • паняцці «чарцёж агульнага выгляду», «зборачны чарцёж», правілы чытання чарцяжоў;
 • паняцце «будаўнічы чарцёж», віды будаўнічага чарцяжа (генеральны план, фасад будынкаў, план будынкаў, вертыкальны разрэз будынкаў);

умець:

 • распазнаваць мясцовы і дадатковы віды, распазнаваць віды разрэзаў у залежнасці ад становішча сякучай плоскасці;
 • выконваць простыя разрэзы;
 • злучаць на чарцяжы частку віду і частку разрэзу;
 • распазнаваць вынесеныя і накладзеныя сячэнні;
 • выконваць сячэнні прадмета;
 • адрозніваць на чарцяжы ўнутранае і вонкавае метрычнае разьбярства;
 • выконваць разьбовае злучэнне (балтавое злучэнне);
 • выконваць эскіз вырабу;
 • распазнаваць чарцёж агульнага віду і зборачны чарцёж;
 • чытаць чарцёж агульнага віду, зборачны чарцёж, простыя будаўнічыя чарцяжы;

валодаць:

 • прыёмамі выбару і выканання сячэнняў і разрэзаў, чытання чарцяжоў агульнага віду і зборачных чарцяжоў.

Асаблівасці навучання

У ходзе вывучэння праграмнага навучальнага матэрыялу неабходна кіравацца дзеючымі тэхнічнымі нарматыўнымі прававымі актамі, строга выконваць адзінства тэрміналогіі і абазначэнняў.

У працэсе вывучэння прадмета выконваюцца практычныя работы ў аб’ёме 19 гадзін, графічныя работы ў аб’ёме 5 гадзін. Усе практычныя работы навучэнцы выконваюць у рабочых сшытках, графічныя работы – на лістах фармату А4.

Нашы кантакты

Месца знаходжання

Мінская вобласць
г. Маладзечна
пл. Цэнтральная, 1
Індэкс: 222306

Перайсці да карт

Прыёмная дырэктара

Тэлефон / факс: (0176) 77-19-72
Электронная почта: mtec@bks.by

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-71
Багнюк Эліна Сяргееўна

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-53
Сымановіч Аксана Генадзіеўна

Намеснік дырэктара па вытворчаму навучанню

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-51
Васюта Таццяна Валер'еўна

Метадычная служба

Тэлефон / факс: (0176) 77-18-73
Навумчык Зоя Генадзьеўна

Дзённае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-24
Шчуцкая Ірына Канстанцінаўна.

Завочнае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-17-06
Конанава Святлана Лявонцьеўна

Інтэрнат

Тэлефон / факс: (0176) 77-40-53
Каспяровіч Алеся Анатольеўна

Зачыніць

Пошук

 • Результаты

  Тут будуць адлюстроўвацца Вынікі пошуку, для пачатку давайце ўвядзем запыт

Зачыніць