Гаспадарчае права

Гаспадарчае права

Навучальны прадмет “Гаспадарчае права” прадугледжвае вывучэнне асноўных палажэнняў гаспадарчага права, яго сувязі з грамадзянскім, адміністрацыйным, крымінальным, гаспадарчым працэсуальным заканадаўствам, практыкі прымянення заканадаўства ў сферы гаспадарчых адносін.

ГРУПЫ ВЫЧУЮЧЫЯ ДАДЗЕНУЮ ДЫСЦЫПЛІНУ

 • П306 (9 класаў, другое паўгоддзе)
 • П310 (11 класаў, другое паўгоддзе)
 • П2

Што вывучаем

У выніку засваення вучэбнага прадмета «Гаспадарчае права» навучэнцы павінны ведаць:

 • роля і месца гаспадарчага права ў сістэме права Рэспублікі Беларусь, яго ўзаемасувязь з іншымі галінамі права;
 • мэты і задачы вучэбнага прадмета;
 • прынцыпы і метады гаспадарча-прававога рэгулявання;
 • сутнасць і асаблівасці гаспадарчых праваадносін, прававое становішча яго ўдзельнікаў;
 • сферы і напрамкі прадпрымальніцкай дзейнасці суб’ектаў гаспадарання;
 • значэнне судовай практыкі ў прымяненні і ўдасканаленні гаспадарчага заканадаўства;
 • віды і асаблівасці аб’ектаў гаспадарчых праваадносін;
 • сістэму крыніц гаспадарчага права;
 • сістэму і класіфікацыю гаспадарчых дагавораў;
 • сістэму дзяржаўных органаў, якія ажыццяўляюць рэгуляванне і кантроль за дзейнасцю прадпрымальнікаў і камерцыйных арганізацый, іх задачы і функцыі;
 • асноўныя палажэнні, якія датычацца прававога рэжыму маёмасці суб’ектаў гаспадарчай дзейнасці;
 • прававое рэгуляванне эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтва);
 • прававое рэгуляванне прыватызацыі дзяржаўнай уласнасці;
 • агульныя палажэнні, якія датычацца дагавораў у гаспадарчых адносінах;
 • асноўныя палажэнні, якія тычацца адказнасці (санкцый) у гаспадарчых адносінах;
 • прававое рэгуляванне забеспячэння якасці прадукцыі, работ, паслуг;
 • напрамкі прававога рэгулявання цэн і цэнаўтварэння;
 • заканадаўства аб супрацьдзеянні манапалістычнай дзейнасці і падтрыманні канкурэнцыі;
 • асноўныя напрамкі прававога рэгулявання дзейнасці біржаў, рынку каштоўных папер;
 • прававыя асновы дзейнасці банкаў і нябанкаўскіх фінансавых арганізацый;
 • заканадаўства аб інвестыцыйнай дзейнасці;

умець:

 • аналізаваць і правільна прымяняць нормы, якія рэгулююць гаспадарчыя адносіны;
 • прымяняць тэарэтычныя веды пры вырашэнні канкрэтных практычных сітуацый, якія ўзнікаюць у гаспадарчай дзейнасці суб’ектаў гаспадарання;
 • распрацоўваць і аналізаваць змест праектаў гаспадарча-прававых дагавораў у адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства Рэспублікі Беларусь;
 • аналізаваць гатовыя дакументы на прадмет іх законнасці і эфектыўнасці;
 • выкарыстоўваць на практыцы і ўмела апераваць спецыяльнай юрыдычнай тэрміналогіяй.

Асаблівасці навучання

Мэта вучэбнага прадмета «Гаспадарчае права» – падрыхтоўка юрыстаў, якія свабодна валодаюць вывучанымі паняццямі і катэгорыямі і здольныя прымяняць атрыманыя веды ў прафесійнай дзейнасці: выконваць юрыдычна значныя дзеянні ў мэтах забеспячэння законнасці і правапарадку; распрацоўваць і афармляць дакументы прававога і іншага характару, звязаныя з выкананнем прафесійных функцый; абгрунтоўваць свой выбар адпаведных норм заканадаўства ў сферы гаспадарчай дзейнасці пры вырашэнні спрэчных сітуацый; аналізаваць сваю дзейнасць, працоўныя дакументы (нарматыўныя прававыя акты, лакальныя акты, праекты гаспадарчых дагавораў, устаноўчых дакументаў і г.д.) на адпаведнасць заканадаўству Рэспублікі Беларусь.

Для забеспячэння належнага ўзроўню падрыхтоўкі адмыслоўцаў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу неабходна выкарыстоўваць сучасныя адукацыйныя і інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі, метады актыўнага і інтэнсіўнага навучання, электронныя сродкі навучання.

Для замацавання тэарэтычнага матэрыялу і фарміравання ў навучэнцаў уменняў і навыкаў самастойнай работы з нарматыўнымі прававымі актамі, вучэбнай літаратурай і матэрыяламі судовай і іншай практыкі прадугледжана правядзенне практычных заняткаў.

У мэтах кантролю ведаў навучэнцаў прадугледжана:

 • у групах П306, П310 – правядзенне адной абавязковай кантрольнай работы і правядзенне экзамена;
 • у групе П2-выкананне адной хатняй кантрольнай працы і правядзенне іспыту.

Нашы кантакты

Месца знаходжання

Мінская вобласць
г. Маладзечна
пл. Цэнтральная, 1
Індэкс: 222306

Перайсці да карт

Прыёмная дырэктара

Тэлефон / факс: (0176) 77-19-72
Электронная почта: mtec@bks.by

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-71
Багнюк Эліна Сяргееўна

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-53
Сымановіч Аксана Генадзіеўна

Намеснік дырэктара па вытворчаму навучанню

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-51
Васюта Таццяна Валер'еўна

Метадычная служба

Тэлефон / факс: (0176) 77-18-73
Навумчык Зоя Генадзьеўна

Дзённае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-24
Шчуцкая Ірына Канстанцінаўна.

Завочнае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-17-06
Конанава Святлана Лявонцьеўна

Інтэрнат

Тэлефон / факс: (0176) 77-40-53
Каспяровіч Алеся Анатольеўна

Зачыніць

Пошук

 • Результаты

  Тут будуць адлюстроўвацца Вынікі пошуку, для пачатку давайце ўвядзем запыт

Зачыніць