Экалагічнае права

Экалагічнае права

Мэтай вывучэння вучэбнага прадмета “Экалагічнае права” з’яўляецца фарміраванне ў вучняў тэарэтычных ведаў аб прававым рэгуляванні выкарыстання і аховы кампанентаў прыроднага асяроддзя, аб ахове навакольнага асяроддзя і забеспячэнні экалагічнай бяспекі, а таксама ўменняў, неабходных у практычнай юрыдычнай дзейнасці.

ГРУПЫ ВЫЧУЮЧЫЯ ДАДЗЕНУЮ ДЫСЦЫПЛІНУ

 • П306 (9 класаў, другое паўгоддзе)
 • П310 (11 класаў, другое паўгоддзе)
 • П3

Што вывучаем

У выніку асваення вучэбнага прадмета навучэнцы павінны

ведаць на ўзроўні ўяўлення:

 • сістэму і крыніцы экалагічнага права;
 • асаблівасці дзяржаўнага рэгулявання ўздзеяння гаспадарчай і іншай дзейнасці на навакольнае асяроддзе;

ведаць на ўзроўні разумення:

 • прававыя асновы аховы навакольнага асяроддзя, прыродакарыстання, захавання і аднаўлення прыродных рэсурсаў;
 • змест правоў грамадзян у галіне аховы навакольнага асяроддзя;
 • паняцце і віды права прыродакарыстання;
 • паняцце і механізмы арганізацыйна-прававога забеспячэння аховы навакольнага асяроддзя і экалагічнай бяспекі;віды адказнасці за парушэнне заканадаўства аб ахове навакольнага асяроддзя, у тым ліку за прычыненне экалагічнай шкоды;

умець:

 • аналізаваць нормы, якія рэгулююць адносіны ў галіне аховы навакольнага асяроддзя і прыродакарыстання;
 • аналізаваць і абагульняць матэрыялы юрыдычнай практыкі, звязаныя з вырашэннем пытанняў па ахове навакольнага асяроддзя і выкарыстанні прыродных рэсурсаў.

Асаблівасці навучання

Асноўнымі задачамі вывучэння навучальнага прадмета з’яўляюцца забеспячэнне ўзроўню ведаў, які дазваляе выпускніку свабодна валодаць паняццямі і катэгорыямі экалагічнага права; падрыхтоўка спецыялістаў, здольных аналізаваць, планаваць і прагназаваць развіццё экалагічных праваадносін, прымяняць атрыманыя веды пры вырашэнні практычных сітуацый.

Навучальны прадмет “Экалагічнае права” вывучаецца ў цеснай сувязі з такімі вучэбнымі прадметамі, як “Агульная тэорыя права”, “Канстытуцыйнае права”, “Грамадзянскае права”, і інш.

У мэтах кантролю ведаў навучэнцаў прадугледжана правядзенне абавязковай кантрольнай работы, заданні для якой распрацоўваюцца выкладчыкам і разглядаюцца на пасяджэнні прадметнай (цыклавой) камісіі.

Методыка выкладання вучэбнай дысцыпліны будуецца на спалучэнні тэарэтычных і практычных заняткаў, якія дапаўняюцца самастойнай працай навучэнцаў з вучэбнай літаратурай і нарматыўнымі прававымі актамі. Павышэнню якасці засваення вучэбнага матэрыялу будуць садзейнічаць правядзенне круглых сталоў, калёквіумаў, падрыхтоўка навучэнцамі самастойных дакладаў, прыцягненне да правядзення асобных заняткаў практычных работнікаў судоў і праваахоўных органаў.

У вучэбнай праграме прадмета прыведзены крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбнай дысцыпліне, распрацаваныя на аснове дзесяцібальнай шкалы і паказчыкаў ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці, якія навучаюцца ва ўстановах адукацыі, што забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

Нашы кантакты

Месца знаходжання

Мінская вобласць
г. Маладзечна
пл. Цэнтральная, 1
Індэкс: 222306

Перайсці да карт

Прыёмная дырэктара

Тэлефон / факс: (0176) 77-19-72
Электронная почта: mtec@bks.by

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-71
Багнюк Эліна Сяргееўна

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-53
Сымановіч Аксана Генадзіеўна

Намеснік дырэктара па вытворчаму навучанню

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-51
Васюта Таццяна Валер'еўна

Метадычная служба

Тэлефон / факс: (0176) 77-18-73
Навумчык Зоя Генадзьеўна

Дзённае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-24
Шчуцкая Ірына Канстанцінаўна.

Завочнае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-17-06
Конанава Святлана Лявонцьеўна

Інтэрнат

Тэлефон / факс: (0176) 77-40-53
Каспяровіч Алеся Анатольеўна

Зачыніць

Пошук

 • Результаты

  Тут будуць адлюстроўвацца Вынікі пошуку, для пачатку давайце ўвядзем запыт

Зачыніць