Грамадзянскі працэс

Грамадзянскі працэс

Асноўнымі задачамі з’яўляюцца: азнаямленне навучэнцаў з судовай практыкай, фарміраванне ведаў аб прадмеце, сістэме, метадзе, прынцыпах прававога рэгулявання грамадзянскага працэсуальнага права, відах вытворчасцей і стадыях грамадзянскага працэсу, складзе суб’ектаў грамадзянскіх працэсуальных адносін, іх відах і асаблівасцях прававога становішча, падведамнасці і падсуднасці грамадзянскіх спраў, сутнасці даказвання і яго стадыях, аб відах і крыніцах доказаў, відах працэсуальных і судовых дакументаў, сродках абароны ў іскавай і неіскавай вытворчасцях, аб судовым рашэнні як дакуменце і як акце правасуддзя, парадку судовага разбору, абскарджання і апратэставання судовых пастаноў, выканання судовых. пастаноў і іншых актаў, аб асаблівасцях разгляду і дазволу асобных катэгорый грамадзянскіх спраў, а таксама аб тэорыі і практыцы рэалізацыі грамадзянскіх працэсуальных норм.

Вучэбны прадмет “Грамадзянскі працэс” цесна звязаны з такімі навучальнымі дысцыплінамі як “Судаўладкаванне”, “Грамадзянскае права”, “Працоўнае права”, “Жыллёвае права”, “Сямейнае права”, “Адміністрацыйнае права”, “Гаспадарчы працэс” і інш.

ГРУПЫ ВЫЧУЮЧЫЯ ДАДЗЕНУЮ ДЫСЦЫПЛІНУ

 • П306 (9 класаў, другое паўгоддзе)
 • П310 (11 класаў, другое паўгоддзе)
 • П3

Што вывучаем

Падчас выкладання праграмнага навучальнага матэрыялу неабходна кіравацца дзейнымі нарматыўнымі прававымі актамі, тэхнічнымі нарматыўнымі прававымі актамі.

Для замацавання тэарэтычнага матэрыялу і фарміравання ў вучняў неабходных уменняў і навыкаў праграмай прадугледжана правядзенне практычных заняткаў.

У мэтах кантролю засваення праграмнага вучэбнага матэрыялу прадугледжана правядзенне абавязковай кантрольнай работы, заданні для якой распрацоўваюцца выкладчыкам вучэбнага прадмета і абмяркоўваюцца на пасяджэнні прадметнай (цыклавой) камісіі ўстановы.
адукацыі.

Праграмай прадмета вызначаны мэты вывучэння кожнай тэмы, спрагназаваны вынікі іх дасягнення ў адпаведнасці з узроўнямі засваення навучальнага матэрыялу.

У выніку вывучэння навучальнага прадмета навучэнцы павінны

ведаць на ўзроўні ўяўлення:

 • варыянты рэалізацыі прынцыпу высвятлення судом сапраўдных абставін справы;
 • віды множнасці бакоў;
 • задачы і наглядныя правы пракурораў у грамадзянскім працэсе, падставы і формы ўдзелу пракурора ў грамадзянскім працэсе;
 • мэты ўдзелу ў грамадзянскім працэсе дзяржаўных органаў, юрыдычных асоб і грамадзян, якія абараняюць правы іншых асоб, склад дзяржаўных органаў і арганізацый, ад уласнага імя якія абараняюць правы іншых асоб;
 • навуковыя кампетэнцыі іску як сродкі судовай абароны;
 • катэгорыі спраў, якія падлягаюць разгляду ў парадку вытворчасці, па справах, якія ўзнікаюць і адміністрацыйна-прававых адносін, у парадку асаблівай і загаднай вытворчасці;
 • прававое палажэнне замежных удзельнікаў працэсу, правілы міжнароднай падсуднасці, парадак дачы і выкананне судовых даручэнняў;

ведаць на ўзроўні разумення:

 • прадмет, метад, прынцыпы прававога рэгулявання грамадзянскага працэсуальнага права;
 • сістэму грамадзянскага працэсуальнага права;
 • віды вытворчасцей і стадыі грамадзянскага працэсу, склад суб’ектаў грамадзянскіх працэсуальных адносін, іх віды і асаблівасці прававога становішча, падведамнасць і падсуднасць грамадзянскіх спраў;
 • стадыі даказвання, віды доказаў і крыніцы доказаў;
 • віды працэсуальных і судовых дакументаў, сродкаў абароны ў іскавай і неіскавай вытворчасцях, сутнасць судовага рашэння як дакумента і як акта правасуддзя;
 • парадак судовага разбору, абскарджання і апратэставання судовых пастаноў і іншых актаў;
 • асаблівасці разгляду і дазволу асобных катэгорый грамадзянскіх спраў, а таксама тэорыю і практыку рэалізацыі грамадзянскіх працэсуальных норм;
 • нарматыўна-прававыя акты, якія рэгулююць грамадзянскае судаводства;

умець:

 • апераваць катэгорыямі грамадзянскага працэсуальнага права, складаць праекты працэсуальных і судовых дакументаў, ажыццяўляць працэсуальныя, у тым ліку і выканаўчыя дзеянні, складаць праекты працэсуальных дакументаў;

Асаблівасці навучання

Мэтай вучэбнага прадмета “Грамадзянскі працэс” з’яўляецца фарміраванне ведаў у галіне грамадзянскага працэсу.

У мэтах кантролю ведаў навучэнцаў прадугледжана правядзенне абавязковай кантрольнай работы.

Нашы кантакты

Месца знаходжання

Мінская вобласць
г. Маладзечна
пл. Цэнтральная, 1
Індэкс: 222306

Перайсці да карт

Прыёмная дырэктара

Тэлефон / факс: (0176) 77-19-72
Электронная почта: mtec@bks.by

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-71
Багнюк Эліна Сяргееўна

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-53
Сымановіч Аксана Генадзіеўна

Намеснік дырэктара па вытворчаму навучанню

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-51
Васюта Таццяна Валер'еўна

Метадычная служба

Тэлефон / факс: (0176) 77-18-73
Навумчык Зоя Генадзьеўна

Дзённае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-24
Шчуцкая Ірына Канстанцінаўна.

Завочнае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-17-06
Конанава Святлана Лявонцьеўна

Інтэрнат

Тэлефон / факс: (0176) 77-40-53
Каспяровіч Алеся Анатольеўна

Зачыніць

Пошук

 • Результаты

  Тут будуць адлюстроўвацца Вынікі пошуку, для пачатку давайце ўвядзем запыт

Зачыніць