Логіка

Логіцы належыць дамінуючая роля ў абгрунтаванні правільнасці нашых разваг. Захаванне яе правілаў засцерагае ад памылковых высноў. Свядомае і ўдумлівае засваенне асноўных тэрмінаў, прынцыпаў і метадаў логікі, іх умелае ўжыванне ў будучай прафесійнай дзейнасці будуць спрыяць развіццю ў якія навучаюцца навыкаў абгрунтаванага (аргументаванага) мысленні, фармаванню ўмення карэктна выконваць лагічныя працэдуры, не дапушчаць уласных памылак і выяўляць памылкі ў разважаннях.

ГРУПЫ ВЫЧУЮЧЫЯ ДАДЗЕНУЮ ДЫСЦЫПЛІНУ

 • П206 (9 класаў, другое паўгоддзе)
 • П210 (11 класаў, другое паўгоддзе)
 • П1

Што вывучаем

У выніку вывучэння вучэбнага прадмета «Культура прамовы юрыста» навучэнцы павінны

ведаць на ўзроўні ўяўлення:

 • віды лагічных форм думкі і спосабы іх моўнага выказвання;
 • сутнасць лагічных аспектаў мыслення, суадносіны фармальнай і змястоўнай бакоў працэсу мыслення;
 • спосабы лагічнага аналізу разваг;
 • крытэры адзнакі эфектыўнасці асноўных лагічных працэдур;

ведаць на ўзроўні разумення:

 • сутнасць лагічных правіл і законаў, іх выкарыстанне ў аргументацыі;
 • метады лагічнага аналізу тэкстаў;
 • лагічныя працэдуры адзнакі правільнасці разваг;
 • фармальныя і змястоўныя хібнасці ў пазнавальных і камунікатыўных працэсах;

умець:

 • выконваць лагічныя працэдуры адзнакі правільнасці разваг;
 • аналізаваць лагічныя формы моўных выразаў;
 • праводзіць лагічны аналіз тэкстаў прававога характару, выяўляць памылкі ў развагах;
 • правільна будаваць лагічныя формы разваг;
 • выяўляць памылкі ў працэдурах дзялення, азначэнні, абагульненні і іншага;
 • прымяняць правілы лагічнага аналізу тэкставай інфармацыі і эфектыўна выкарыстоўваць законы логікі пры абгрунтаванні пункту гледжання.

Асаблівасці навучання

Мэтай вывучэння навучальнага прадмета «Логіка» з’яўляецца паглыбленне ведаў, якія навучаюцца аб формах, законах і метадах правільнага мыслення; засваенне імі прыёмаў і навыкаў, неабходных для фарміравання, сістэматызацыі, выкладу ведаў; фарміраванне комплекснага юрыдычнага мыслення, развіцця прававой логікі.

У мэтах кантролю ведаў навучэнцаў прадугледжана правядзенне абавязковай кантрольнай работы, заданні для якой распрацоўваюцца выкладчыкам і разглядаюцца на пасяджэнні метадычнай (цыклавой) камісіі “Правазнаўства”.

Нашы кантакты

Месца знаходжання

Мінская вобласць
г. Маладзечна
пл. Цэнтральная, 1
Індэкс: 222306

Перайсці да карт

Прыёмная дырэктара

Тэлефон / факс: (0176) 77-19-72
Электронная почта: mtec@bks.by

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-71
Багнюк Эліна Сяргееўна

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-53
Сымановіч Аксана Генадзіеўна

Намеснік дырэктара па вытворчаму навучанню

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-51
Васюта Таццяна Валер'еўна

Метадычная служба

Тэлефон / факс: (0176) 77-18-73
Навумчык Зоя Генадзьеўна

Дзённае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-24
Шчуцкая Ірына Канстанцінаўна.

Завочнае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-17-06
Конанава Святлана Лявонцьеўна

Інтэрнат

Тэлефон / факс: (0176) 77-40-53
Каспяровіч Алеся Анатольеўна

Зачыніць

Пошук

 • Результаты

  Тут будуць адлюстроўвацца Вынікі пошуку, для пачатку давайце ўвядзем запыт

Зачыніць