Грамадзянскае права

Грамадзянскае права

Навучальны прадмет “Грамадзянскае права” з’яўляецца неад’емнай часткай прафесійнага кампанента і вывучаецца ў цеснай сувязі з такімі навучальнымі дысцыплінамі, як “Сямейнае права”, “Гаспадарчае права”, “Жыллёвае права”, “Грамадзянскі працэс” і інш.

ГРУПЫ ВЫЧУЮЧЫЯ ДАДЗЕНУЮ ДЫСЦЫПЛІНУ

 • П206/П306 (9 класаў, другое паўгоддзе)
 • П210/П310 (11 класаў, другое паўгоддзе)
 • П2/П3

Што вывучаем

Падчас выкладання праграмнага навучальнага матэрыялу неабходна кіравацца дзейнымі нарматыўнымі прававымі актамі, тэхнічнымі нарматыўнымі прававымі актамі.

Для замацавання тэарэтычнага матэрыялу і фарміравання ў вучняў неабходных уменняў і навыкаў праграмай прадугледжана правядзенне практычных заняткаў.

У мэтах кантролю засваення праграмнага вучэбнага матэрыялу прадугледжана правядзенне абавязковай кантрольнай работы, заданні для якой распрацоўваюцца выкладчыкам вучэбнага прадмета і абмяркоўваюцца на пасяджэнні прадметнай (цыклавой) камісіі ўстановы.
адукацыі.

Праграмай прадмета вызначаны мэты вывучэння кожнай тэмы, спрагназаваны вынікі іх дасягнення ў адпаведнасці з узроўнямі засваення навучальнага матэрыялу.

У выніку вывучэння навучальнага прадмета навучэнцы павінны ведаць:

 • роля і месца грамадзянскага права ў сістэме права Рэспублікі Беларусь, яго ўзаемасувязь з іншымі галінамі права;
 • мэты і задачы вучэбнага прадмета;
 • сутнасць і асаблівасці грамадзянскіх праваадносін, прававое становішча яго ўдзельнікаў;
 • значэнне судовай практыкі ў прымяненні і ўдасканаленні грамадзянскага заканадаўства;
 • віды і асаблівасці аб’ектаў грамадзянскіх праваадносін;
 • падставы ўзнікнення змянення і спынення грамадзянскіх правоў і абавязкаў;
 • сутнасць і віды здзелак, умовы рэчаіснасці здзелак;
 • віды прадстаўніцтва і правілы яго ажыццяўлення;
 • віды тэрмінаў у грамадзянскім праве і правілы іх прымянення;
 • змест права ўласнасці і іншых рэчавых правоў;
 • формы і віды ўласнасці, спосабы абароны права ўласнасці і іншых рэчавых правоў;
 • роля і месца абавязацельнага права ў сістэме грамадзянскага права;
 • сутнасць, віды і падставы ўзнікнення абавязацельстваў;
 • прынцыпы выканання абавязацельстваў, спосабы забеспячэння выканання абавязацельстваў;
 • сутнасць і віды грамадзянска-прававой адказнасці;
 • сутнасць і класіфікацыю грамадзянска-прававых дагавораў, парадак іх заключэння, змянення, спынення;
 • падставы і сутнасць грамадзянска-прававой адказнасці за невыкананне або неналежнае выкананне абавязацельстваў;
 • правілы рэгулявання спынення абавязацельстваў;
 • сутнасць і асаблівасці прававога рэгулявання асобных відаў абавязацельстваў;
 • сутнасць і асаблівасці прававога рэгулявання інтэлектуальнай уласнасці;
 • агульнае палажэнне аб атрыманні ў спадчыну, асаблівасці атрымання ў спадчыну па законе і па завяшчанні, парадак набыцця спадчыны, асаблівасці атрымання ў спадчыну асобных відаў маёмасці;

умець:

 • аналізаваць і правільна прымяняць нормы, якія рэгулююць грамадзянска-прававыя адносіны;
 • складаць дакументы прававога характару, прадугледжаныя праграмай (даверанасць, праекты дагавораў, прэтэнзіі і інш.);
 • распрацоўваць і аналізаваць змест праектаў грамадзянска-прававых дагавораў у адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства Рэспублікі Беларусь;
 • аналізаваць гатовыя дакументы на прадмет іх законнасці і эфектыўнасці;
 • прымяняць юрыдычную тэрміналогію.

Асаблівасці навучання

Мэта вучэбнага прадмета – падрыхтоўка юрыстаў, якія свабодна валодаюць вывучанымі паняццямі і катэгорыямі і здольных прымяняць атрыманыя веды ў прафесійнай дзейнасці: выконваць юрыдычна значныя дзеянні ў мэтах забеспячэння законнасці і правапарадку; распрацоўваць і афармляць дакументы прававога і іншага характару, звязаныя з выкананнем прафесійных функцый; абгрунтоўваць свой выбар адпаведных норм грамадзянскага заканадаўства пры вырашэнні спрэчных сітуацый; аналізаваць сваю дзейнасць, працоўныя дакументы (нарматыўныя прававыя акты, лакальныя нарматыўныя акты, праекты іскавых заяў, устаноўчых дакументаў і г.д.) на адпаведнасць заканадаўству Рэспублікі Беларусь.

Для забеспячэння належнага ўзроўню падрыхтоўкі адмыслоўцаў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу неабходна выкарыстоўваць сучасныя адукацыйныя і інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі, метады актыўнага і інтэнсіўнага навучання, электронныя сродкі навучання.

Для замацавання тэарэтычнага матэрыялу і фарміравання ў вучняў уменняў і навыкаў самастойнай работы з нарматыўнымі прававымі актамі, вучэбнай літаратурай і матэрыяламі судовай і іншай практыкі прадугледжана правядзенне практычных заняткаў.

У мэтах кантролю засваення праграмнага матэрыялу прадугледжана правядзенне двух абавязковых кантрольных работ, тэматыка і пералік пытанняў для якіх вызначаецца выкладчыкам вучэбнага прадмета, і абмяркоўваюцца на пасяджэнні цыклавой камісіі ўстановы адукацыі.

Нашы кантакты

Месца знаходжання

Мінская вобласць
г. Маладзечна
пл. Цэнтральная, 1
Індэкс: 222306

Перайсці да карт

Прыёмная дырэктара

Тэлефон / факс: (0176) 77-19-72
Электронная почта: mtec@bks.by

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-71
Багнюк Эліна Сяргееўна

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-53
Сымановіч Аксана Генадзіеўна

Намеснік дырэктара па вытворчаму навучанню

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-51
Васюта Таццяна Валер'еўна

Метадычная служба

Тэлефон / факс: (0176) 77-18-73
Навумчык Зоя Генадзьеўна

Дзённае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-24
Шчуцкая Ірына Канстанцінаўна.

Завочнае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-17-06
Конанава Святлана Лявонцьеўна

Інтэрнат

Тэлефон / факс: (0176) 77-40-53
Каспяровіч Алеся Анатольеўна

Зачыніць

Пошук

 • Результаты

  Тут будуць адлюстроўвацца Вынікі пошуку, для пачатку давайце ўвядзем запыт

Зачыніць